Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Zuoshou Youshou (左手右手, Left Hands and Right Hands) is an insert song of the movie Desert Trek: The Adventure of the Lost Totem. Owing to the movie, the song has also become a well-known nursery rhyme in China.

Lyrics

Mandarin Version

当困难来临的时候
请你举起你的左手
左手代表着方向
它不会向困难低头

当遇到挫折的时候
请你举起你的右手
右手代表着希望
它不会为挫折发愁

当左手拍响右手
我们的步伐就有节奏
当右手拍响左手
我们的力量 就有源头

当你的手拉着我的手
团结的力量彼此感受
有方向 有决心 有节奏
一起牵着手 向前走

当困难来临的时候
请你举起你的左手
左手代表着方向
它不会向困难低头

当遇到挫折的时候
请你举起你的右手
右手代表着希望
它不会为挫折发愁

当左手拍响右手
我们的步伐就有节奏
当右手拍响左手
我们的力量就有源头

当你的手拉着我的手
团结的力量彼此感受
有方向 有决心 有节奏
一起牵着手 向前走

当你的手拉着我的手
团结的力量彼此感受
有方向 有决心 有节奏
一起牵着手 向前走

你的手牵着我的手
我们的决心 彼此感受

Dāng kùnnán láilín de shíhòu
Qǐng nǐ jǔqǐ nǐde zuǒshǒu
Zuǒshǒu dàibiǎozhe fāng xiàng
Tā bùhuì xiàng kùnnán dītóu

Dāng yùdào cuòzhé de shíhòu
Qǐng nǐ jǔqǐ nǐde yòushǒu
Yòushǒu dàibiǎo zhe xīwàng
Tā bùhuì wèi cuòzhé fāchóu

Dāng zuǒshǒu pāixiǎng yòushǒu
Wǒmende bùfá jiù yǒu jiézòu
Dāng yòushǒu pāixiǎng zuǒshǒu
Wǒmende lìliàng jiù yǒu yuántóu

Dāng nǐde shǒu lāzhe wǒde shǒu
Tuánjié de lìliàng bǐcǐ gǎnshòu
Yǒu fāngxiàng yǒu juéxīn yǒu jiézòu
Yīqǐ qiānzhe shǒu xiàngqián zǒu

Dāng kùnnán láilín de shíhòu
Qǐng nǐ jǔqǐ nǐde zuǒshǒu
Zuǒshǒu dàibiǎozhe fāng xiàng
Tā bùhuì xiàng kùnnán dītóu

Dāng yùdào cuòzhé de shíhòu
Qǐng nǐ jǔqǐ nǐde yòushǒu
Yòushǒu dàibiǎo zhe xīwàng
Tā bùhuì wèi cuòzhé fāchóu

Dāng zuǒshǒu pāixiǎng yòushǒu
Wǒmende bùfá jiù yǒu jiézòu
Dāng yòushǒu pāixiǎng zuǒshǒu
Wǒmende lìliàng jiù yǒu yuántóu

Dāng nǐde shǒu lāzhe wǒde shǒu
Tuánjié de lìliàng bǐcǐ gǎnshòu
Yǒu fāngxiàng yǒu juéxīn yǒu jiézòu
Yīqǐ qiānzhe shǒu xiàngqián zǒu

Dāng nǐde shǒu lāzhe wǒde shǒu
Tuánjié de lìliàng bǐcǐ gǎnshòu
Yǒu fāngxiàng yǒu juéxīn yǒu jiézòu
Yīqǐ qiānzhe shǒu xiàngqián zǒu

Nǐ de shǒu qiānzhe wǒ de shǒu
Wǒmen de juéxīn bǐcǐ gǎnshòu

When difficulty comes
Please raise your left hand
The left hand stands for the direction
It doesn't bow to difficulties

When there's a setback
Please raise your right hand
The right hand stands for the hope
It doesn't worry about setbacks

When the left hand claps the right hand
Our pace has its rhythm
When the right hand claps the left hand
Our power has its source

When your hand takes mine
We can feel the strength of unity from each other
With the direction, the determination, and the rhythm
Hand in hand in a row, we walk forward

When difficulty comes
Please raise your left hand
The left hand stands for the direction
It doesn't bow to difficulties

When there's a setback
Please raise your right hand
The right hand stands for the hope
It doesn't worry about setbacks

When the left hand claps the right hand
Our pace has its rhythm
When the right hand claps the left hand
Our power has its source

When your hand takes mine
We can feel the strength of unity from each other
With the direction, the determination, and the rhythm
Hand in hand in a row, we walk forward

When your hand takes mine
We can feel the strength of unity from each other
With the direction, the determination, and the rhythm
Hand in hand in a row, we walk forward

Your hand is holding my hand
We can feel determination from each other

English Version

This English version by Ave. 6 Music Studio is an unofficial one. It's lyrics by Daphne and sung by Amos.[1]

If you feel all alone
Tough troubles never go
Open your eyes, see the light
The hopeful light beside you

When only you, wander and roam
Never have ways, come back home
Hold our hands tight, see the light
Friendship is the strength, we grow

We clap our hands manyfold
Even the North Pole will never be cold
We clap our hands manyfold
We will win, I know, yes, here we go!

When left hand, right hand, holding tight
Love is the sunlight in the sky
The pleasant sheep and the big big wolf
Endless fairy tales, here we go!

Navigation

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao Weilaim
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.

References

Other languages: Chinese
Advertisement