Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Ultimate Battle: The Next Generation (Chinese: 决战次时代) is the thirty-fifth series of the Pleasant Goat and Big Big Wolf series, the twenty-fourth season of the Pleasant Goat and Big Big Wolf TV animation series, and the fourth season of the Mighty Little Defenders series (and, by extension, the fifth season of the War of Invention series). The opening theme is "Creating the Future" by Charlene.X‎‎, and the ending theme is "Don't Think I'm Only a Goat" by Ivy Koo.


Plot

Chinese logo

Weslie and Wolffy were accidentally taken to the future world. In order to return to their own time and space, the two and the goats from the future collected scattered fragments of the Elephant Star Stone. But in the process, a mysterious villain also dispatched powerful subordinate to snatch the fragments, so the two forces launched a wonderful battle for fragments.

Staff

 • Animation directors: Chen Xiongbin, Rong Yuqing, Zhou Zeju, Quan Chao, Lin Jiashu, He Yingqiang, Liang Songxian
 • Art Director: Chen Yuanyuan
 • Art Design: Mai Wanxia, ​​Li Shiyu, Xu Zhuojie, Wang Jianhao, Cai Yanbing, Mei Zhiwen, Lei Yuerong
 • Animation design: Wen Rujie, Zhang Hanwen, Cui Hengshuo, Tian Shutian, Su Zehua, Yang Lu, Wang Hongxing, Nie Haofan, Liu Siting, Chen Dong, Xiao Guijun, Liang Xilun, Huang Miaoming, Sun Hai, Liang Jinru, Yang Yi, Huang Meiping, Wen Zihao, Xiong Zhiqi , Huang Weijia, Cai Kuichang, Zhu Siyan, Shao Jierong, Zhao Jiaxin, Gan Jingmin, Zhang Huiying, Wang Jianjun, Chen Meihui, Xiang Jiajun, Yang Heming, Li Feilong, Liang Kunhao, Chen Yulin, Luo Zheng, He Zihua, Liang Chaojie, Zhao Jingwei, Huang Xinying
 • Three-dimensional production: Yin Runzhong, Lan Qichao, Tang Wuqiang, Wang Xin, Li Yingqi, Wang Jialu, Gong Cun, He Bowei, Zhang Cheng
 • Producers: Cai Ruiqiong, Hou Zhiyun, Ma Yanni, Li Chunying, Zhang Xian, Su Wanzi
 • Media distribution: Qiu Haiyan, Ding Dan
 • Promotion: Liang Yanni, Guan Xiaowen, Feng Xiaoping
 • Post-production: Sun Caixia, Xian Jingwen, Wu Xueli, Huang Shihong
 • Sound effects production: Guangzhou Xianwu Wenhua Chuanbo Co., Ltd. / Kuang Yingqi, Xie Yutian, Zhang Xuanyu, Cui Xueyu, Yu Miao, Du Yanyao
 • Audio Director, Motion Effects/Mixing: Kuang Yingqi
 • Recording: Miao Haibiao
 • Editor: Guo Minqi, Wu Chaowei
 • Planning and Coordination: Guo Peng
 • Screenwriters: Liang Zikai, Liu Wei, Liu Zemin, Shi Jianna, Liu Qingrun, Zhu Haiying, Liu Feng, Huang Wenji, Geng Yimiao
 • Directors: Chen Lijin, Liang Jiaqi, Huang Junming
 • Director: Huang Xiaoxue
 • General planner: Huang Weiming
 • Producer, Distributor, Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

Cast

 • Zu Qing for Weslie, Qian Yangyang and Xiao Lei
 • Zhang Lin for Wolffy, Rocket and Yun Shu
 • Liang Ying for Paddi, Wilie, Jay and Chef in Caodilao
 • Deng Yuting for Tibbie, Jonie and Mirror
 • Liu Hongyun for Sparky, Xiao Yu, Bulei, Igniter, Pen and Robot
 • Gao Quansheng for Slowy, Big Humphrey, Lao Tie, Hantian, Pile driver, Power Generator, Rock, Sweeping Machine and Magnet
 • Zhao Na for Wolnie, Site guard, Marionette, Spear, War wounded and Insurance practitioner
 • Li Tuan for Dr. T, Site worker, Uncle Cat, Bubble Wand, Trophy, Shield, Phonograph, Fitness man, Robot lover and Photographer

Episodes

 Plus-Sign.png  This section is to be added.

No. Title Scripted by Directed by Original air date
01 "A Mysterious Rock"
"Guai Shi Xianshi" (怪石现世)
Liu Zemin He Yingqiang,Zhou Zeju July 9, 2021
02 "The Disappered Time"
"Xiaoshi de Shiguang" (消失的时光)
Liu Wei Lin Jiashu,
Liang Songxian,
Rong Yuqing
July 9, 2021
03 "Unfamiliar Relatives"
"Mosheng de Qinren" (陌生的亲人)
Shi Jianna Quan Chao, Chen Xiongbin July 9, 2021
04 "A Tip from the Past"
"Congqian de Weidao" (从前的味道)
Zhu Haiying Zhou Zeju July 9, 2021
05 "Flaming Ambition"
"Lieyan Xiongxin" (烈焰雄心)
Liu Qingrun Lin Jiashu July 9, 2021
06 "A Different Tibbie"
"Buyiyang de Mei Yangyang" (不一样的美羊羊)
Rong Yuqing Liang Zikai July 9, 2021
07 "Shining Stage"
"Zuibang de Wutai" (最棒的舞台)
Liu Feng He Yingqiang July 10, 2021
08 "Night Battle"
"Heiye zhi Zhan" (黑夜之战)
Geng Yimiao Liang Songxian July 10, 2021
09 "Hantian's Attack"
"Hantian Lai Xi" (寒天来袭)
Huang Wenji Chen Xiongbin July 10, 2021
10 "Capture the Card"
"Duo Ka" (夺卡)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 10, 2021
11 "String Puppets"
"Tixianmu’ou" (提线木偶)
Zhu Haiying Liang Jiaqi, Chen Lijin July 11, 2021
12 "Prizes on Mars"
"Yi Jiang Nan Qiu" (一奖难求)
Liu Zemin Liang Jiaqi, Chen Liji July 11, 2021
13 "Struggling"
"Kundou" (困斗)
Liu Feng Quan Chao July 11, 2021
14 "Subtle Relationship"
"Weimiao Guanxi" (微妙关系)
Liang Zikai Liang Jiaqi, Chen Lijin July 11, 2021
15 "Adventure in the Garden"
"Youyuan Qiyu" (游园奇遇)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 12, 2021
16 "Encountering a Strong Enemy Again"
"Zai Yu Qiang Di" (再遇强敌)
Liu Wei Liang Jiaqi, Chen Lijin July 12, 2021
17 "Outbreak"
"Baofa" (爆发)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 12, 2021
18 "Sister’s Tears"
"Meimei de Yanlei" (妹妹的眼泪)
Geng Yimiao Liang Jiaqi, Chen Lijin July 12, 2021
19 "Father and Son"
"Fuzi" (父子)
Liu Zemin Liang Jiaqi, Chen Lijin July 13, 2021
20 "Spear and Shield"
"Mao yu Dun" (矛与盾)
Liu Wei He Yingqiang July 13, 2021
21 "Goodbye Brother"
"Zaijian Gege" (再见哥哥)
Liang Zikai Zhou Zeju July 13, 2021
22 "Mistaken Encounter"
"Wulong Xiangyu" (乌龙相遇)
Liu Qingrun Quan Chao July 13, 2021
23 "The Ballads of The Past"
"Guoqu de Geyao" (过去的歌谣)
Zhu Haiying Liang Jiaqi, Chen Lijin July 14, 2021
24 "Bulei's Identity"
"Bulei de Shenfen" (步雷的身份)
Liu Wei Liang Jiaqi, Chen Lijin July 14, 2021
25 "Childhood Buddies"
"Ershi Huoban" (儿时伙伴)
Liu Zemin Liang Jiaqi, Chen Lijin July 14, 2021
26 "True But Also False"
"Zhen Yi Shi Jia" (真亦是假)
Shi Jianna Zhou Zeju July 14, 2021
27 "Bye, But Not Friend Anymore"
"Zaijian Bushi Pengyou" (再见不是朋友)
Liang Zikai Chen Xiongbin July 15, 2021
28 "Silent Robot"
"Chenmo de Jiqiren" (沉默的机器人)
Zhu Haiying Liang Songxian July 15, 2021
29 "Old Enemy"
"Sudi" (宿敌)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 15, 2021
30 "Cruel Truth"
"Canku de Zhenxiang" (残酷的真相)
Zhu Haiying Lin Jiashu July 15, 2021
31 "Changes"
"Gaibian" (改变)
Liu Zemin Rong Yuqing July 16, 2021
32 "Dr. Fu Came Back"
"Fu Boshi Guilai" (付博士归来)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 16, 2021
33 "Hi, Aoli"
"Ao Li, Ni Hao" (奥力,你好)
Liang Zikai Xiang Jiajun July 16, 2021
34 "Goodbye in the Recording"
"Luyin Zhong de Gaobie" (录音中的告别)
Liang Zikai Rong Yuqing July 16, 2021
35 "Awakening Moment"
"Juexing Shike" (觉醒时刻)
Zhu Haiying Liang Jiaqi, Chen Lijin July 17, 2021
36 "Night in the Exhibition"
"Bowuguan zhi Ye" (博物馆之夜)
Liu Wei Liang Jiaqi, Chen Lijin July 17, 2021
37 "Enemy Base"
"Longtan-Huxue" (龙潭虎穴)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 17, 2021
38 "Go to Enemy Base Again"
"Zai Tan Huxue" (再探虎穴)
Liu Wei Liang Jiaqi, Chen Lijin July 17, 2021
39 "Dangerous Signal"
"Weixian de Xinhao" (危险的信号)
Zhu Haiying Chen Xiongbin July 18, 2021
40 "Wake Wolnie Up"
"Huanxing Hong Tailang" (唤醒红太狼)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 18, 2021
41 "Strong Will"
"Qiangda de Yizhi" (强大的意志)
Liu Zemin Liang Jiaqi, Chen Lijin July 18, 2021
42 "Keep the Time"
"Liuzhu Shiguang" (留住时光)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 18, 2021
43 "Accident"
"Yiwai" (意外)
Liang Zikai Liang Jiaqi, Chen Lijin July 19, 2021
44 "Chamber of Secrets"
"Mishi" (密室)
Liang Zikai He Yingqiang July 19, 2021
45 "Fight Gecko Monster"
"Dazhan Bihu Guai" (大战壁虎怪)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 19, 2021
46 "The Bondage Of Family"
"Qinqing de Qianban" (亲情的牵绊)
Liu Zemin Liang Jiaqi, Chen Lijin July 19, 2021
47 "The Worst Result"
"Zuihuai de Jieguo" (最坏的结果)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 20, 2021
July 9 (leak out)
48 "Doomsday Crisis"
"Mori Weiji" (末日危机)
Liu Wei Liang Songxian July 20, 2021
July 9 (leak out)
49 "Shadow Mission"
"Yingzi Renwu" (影子任务)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 20, 2021
July 9 (leak out)
50 "Crazy Planning"
"Fengkuang de Jihua" (疯狂的计划)
Zhu Haiying Liang Jiaqi, Chen Lijin July 20, 2021
July 9 (leak out)
51 "Victory of Justice"
"Zhengyi de Shengli" (正义的胜利)
Liang Zikai Lin Jiashu July 21, 2021
July 9 (leak out)
52 "Reminiscence"
"Chong Shi Shiguang" (重拾时光)
Liu Zemin Zhou Zeju July 21, 2021
July 9 (leak out)
53 "Trust Crisis"
"Xinren Weiji" (信任危机)
Liu Qingrun Liang Jiaqi, Chen Lijin July 21, 2021
July 9 (leak out)
54 "Who's Undercover"
"Shei Shi Wodi" (谁是卧底)
Liu Wei Quan Chao July 21, 2021
July 9 (leak out)
55 "The Last Minute"
"Zuihou Yike" (最后一刻)
Zhu Haiying Chen Xiongbin July 22, 2021
56 "Dawn and Disillusion"
"Shuguang yu Huanmie" (曙光与幻灭)
Liu Qingrun Quan Chao July 22, 2021
57 "Latence"
"Qianfu" (潜伏)
Shi Jianna Liang Jiaqi, Chen Lijin July 22, 2021
58 "Fake World"
"Xujia de Shijie" (虚假的世界)
Liu Wei Rong Yuqing July 22, 2021
59 "The Biggest Crisis"
"Zuida Weiji" (最大危机)
Liang Zikai Liang Songxian July 23, 2021
July 22 (leak out)
60 "Goodbye"
"Zaijian" (再见)
Liu Zemin Lin Jiashu July 23, 2021
July 22 (leak out)

Navigation

Donghua
Other languages: Chinese

References

Advertisement