Pleasant Goat Wiki
Advertisement
This article is a stub
You can help Pleasant Goat Wiki by expanding it.

Smart Dodging is the fifth season of the Pleasant Goat and Big Big Wolf series.

Plot

The Chinese logo

In the new year, life on Green-Green Grassland continue to be happy and peaceful. The goats become friends with Wolffy's son Wilie. But that doesn't stop Wolffy's new year resolution of catching goats for Wolnie. To crush Wolffy's conspiracy, the goats invent many incredible tools with the help of Slowy. These inventions not only protect the goat village, but also bring a lot of fun and hilarity to the goats' life.

Staff

 • Animation Director: Tan Shujun
 • Title design: Huang Xinhui, Liming Hui, Li Jingheng, Hu Dan, Xu Chang, Zhu Zinan
 • Ending design: Liao Jincong, Huang Meiping, Jia Qian, Mo Dongru
 • Animation director: Yang Shaoyu
 • Animation design: Zeng Hai, Deng Wei, Hu Xiaoyi, Zou Xiaoli, Cai Yuefei, Huang Jiemin, He Yangliu, Xu Zhiyuan, Zhong Bixian
 • Three-dimensional production: Xie Huixian Huang Dilin
 • Producer: Cai Ruiqiong
 • Production Coordinator: Tan Fei, Zheng Minshan, Zhuang Qi
 • Issued by: Li Lisi Wu Jiale Qiu Haiyan
 • Post editing: Huang Shihong, Sun Caixia, Chen Jianmin, Liang Huanyu, Pan Shuzhen, Wan Zhaolong
 • Sound production: Consistent Digital
 • Review Editor: Creative Power Entertaining Review Team
 • Screenwriter: Wang Shu
 • Director: Tan Shujun
 • Producer: Liu Manyi
 • Production and distribution: Creative Power Entertaining Co., Ltd.
 • Special thanks: Children' S Palace Tianhe Guangzhou, Huang Yufei, Wang Yuqi, Li Xiao
 • Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

Navigation

Donghua
Advertisement