Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Shouhu zhi Guang (守护之光; The Light of Defense) is the opening theme of The Intriguing Alien Guests.

Lyrics

草原来了只小羊
为大家带来欢乐与希望
羊村里的一家人
呵护小羊快乐成长

青青草原众小羊
努力创造温暖和阳光
为了妹妹的愿望
就算受伤那又何妨

我们共同面对外星力量
为了草原的安宁
为了小羊的愿望
我们勇敢战斗永存希望

我们共同面对外星力量
保护家人的安全
取得正义的力量
我们终会迎来和平时光

青青草原众小羊
努力创造温暖和阳光
为了妹妹的愿望
就算受伤那又何妨

我们共同面对外星力量
保护家人的安全
取得正义的力量
我们终会迎来和平时光

Cǎoyuán láile zhī xiǎoyáng
Wèi dàjiā dàilái huānlè yǔ xīwàng
Yáng Cūn lǐ de yījiārén
Hēhù xiǎoyáng kuàilè chéngzhǎng

Qīngqīng Cǎoyuán zhòng xiǎoyáng
Nǔlì chuàngzào wēnnuǎn hé yángguāng
Wèile mèimei de yuànwàng
Jiùsuàn shòushāng nà yòu héfáng

Wǒmen gòngtóng miànduì wàixīng lìliàng
Wèile Cǎoyuán de ānníng
Wèile xiǎoyáng de yuànwàng
Wǒmen yǒnggǎn zhàndòu yǒngcún xīwàng

Wǒmen gòngtóng miànduì wàixīng lìliàng
Bǎohù jiārén de ānquán
Qǔdé zhèngyì de lìliàng
Wǒmen zhōnghuì yínglái hépíng shíguāng

Qīngqīng Cǎoyuán zhòng xiǎoyáng
Nǔlì chuàngzào wēnnuǎn hé yángguāng
Wèile mèimei de yuànwàng
Jiùsuàn shòushāng nà yòu héfáng

Wǒmen gòngtóng miànduì wàixīng lìliàng
Bǎohù jiārén de ānquán
Qǔdé zhèngyì de lìliàng
Wǒmen zhōnghuì yínglái hépíng shíguāng

A little goat comes to the Grassland
Bringing joy and hope to everyone
A family in the Goat Village
Care for her and make her grow up happily

Many goats on the Green Green Grassland
Strive to create warmth and sunshine
For my little sister's wish
Nothing matters even if I'm hurt

We fight alien forces together
For the peace of the Grassland
For the little goat's wish
We fight bravely and reserve hope forever

We fight alien forces together
Protecting our family from danger
And attaining the power of justice
We will eventually greet peaceful time

Many goats on the Green Green Grassland
Strive to create warmth and sunshine
For my little sister's wish
Nothing matters even if I'm hurt

We fight alien forces together
Protecting our family from danger
And attaining the power of justice
We will eventually greet peaceful time

Navigation

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao Weilaim
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.

References


Other languages: Chinese
Advertisement