Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Pleasant Goat Sports Game (Chinese: 羊羊运动会) is the second season of the Pleasant Goat and Big Big Wolf series. Both the opening and the ending themes are "Don't Think I'm Only a Goat" by Ivy Koo.

Synopsis

The Chinese logo

Goats from various tribes gather together on the Green-Green Grassland to participate in the magnificent 125th Goats Sports Games. There are many strong competitors such as the Argali, the speedy Tibetan antelopes, and the flexible robot goats. Events like shooting, aquatics and Ping-Pong all took place and challenged the competitors. Knowing that whoever wins the games could become the leader of the goats, Wolffy and his wife disguised as goats to take part. Who will be the final winner?[1]

STAFF

 • Character Design: Yingkang Luo, Weiming Huang
 • Animation Technical Director: Hui-Yen Chen, Wei-Wei Li
 • 3D Animation: Hui-Xian Xie, Yun-Long Lu, Yi-Wei Wu
 • Animation Team Leader: Huang Xiaoxue
 • Animation Design: Rui Zhongyi, Zhang Li, Huang Xinhui, Zhang Huiying, Liang Weiji
 • Post-editing: Huang Shihong, Li Wenxi, Xiao Wenjie, Li Liting, Sun Caixia
 • Technical Director: Lee Ka Yin
 • Production Coordinator: CHOI Shui-king
 • Screenwriter: Ng Shing Keung
 • Editor: Wong Wai Kin
 • Director: Wong Wai Ming
 • Executive Producer: Liu Man Yi
 • Distributor: Liz Lai, Qiu Haiyan, Wen Shao Ming
 • Advertising Planning Agency: Guangzhou Suren Advertising Co.
 • Audio and Video Distribution: Creative Power Entertaining Co., Ltd.
 • Supporting Environment: EATware
 • Production: Creative Power Entertaining Co., Ltd.
 • Audio Production:Consistent Digital

CAST

 • Weslie:Zu Liqing
 • Tibbie:Deng Yuting
 • Paddi:Liang Ying
 • Sparky:Liu Hongyun
 • Jonie:Deng Yuting
 • Slowy:Gao Quansheng
 • Blady:Zhang Lin
 • Planey:Zu Qing
 • Wolffy:Zhang Lin
 • Wolnie:Zhao Na
 • Wilie:Liang Ying
 • Huyou Laoyang: Gao Quansheng
 • Ben Yangyang: Liu Hong Yun
 • Antelope Princess: Zhao Na
 • Blady: Zhang Lin
 • Xiao Daoyang: Yan Yanzi, Zhao Na
 • Patriarch: Gao Quansheng
 • Jay: Wei Baobao
 • Wonky:Gao Quansheng
 • Worley:Gao Quansheng
 • Wizard:Deng Yuting
 • Darker:Zu Qing
 • Black Handsomey: Gao Quansheng
 • Stacy: Yan Yanzi
 • Slowy's mom: Yan Yanzi
 • Eggy:Zu Liqing
 • Big Humphrey: Quan-Sheng Gao
 • Tai Ge: Quan-Sheng Gao
 • Flat Beak Allen: Quan-Sheng Gao
 • Transforming Rabbit: Yan Yanzi

Episodes

No. Title
1 "Selection of the Holy Flame Bearer"
"Xuanba Shenghuo Shou" (选拔圣火手)
2 "Flame Relay"
"Shenghuo Chuandi" (圣火传递)
3 "Inauguration Ceremony"
"Kaimu Dianli" (开幕典礼)
4 "Vips From the Underground World"
"Dixia shijie lai de guibin" (地下世界来的贵宾)
5 "Soccer Tournament"
"Zuqiu Sai" (足球赛)
6 "Mix into the Black Sheeps"
"Hunru Hei Yang Dui" (混入黑羊队)
7 "Devil’s Training"
"Mogui Xunlian" (魔鬼训练)
8 "Targeted Bullets"
"Dingxiang zidan" (定向子弹)
9 "Shooting Competition"
"Sheji Bisai" (射击比赛)
10 "Dueling Mechanical Sheep"
"Duijue Jixie Yang" (对决机械羊)
11 "Fear of Water Athletes"
"Pa Shui Yundongyuan" (怕水运动员)
12 "Perfect Jump"
"Wanmei Yi Tiao" (完美一跳)
13 "Abandoned Champion"
"Bei Paoqi de Guanjun" (被抛弃的冠军)
14 "Mr. Chief Is Also Crazy"
"Cun Zhang Ye Fengkuang" (村长也疯狂)
15 "Expatriate Corps"
"Waiji Bingtuan" (外籍兵团)
16 "Test Military Intelligence"
"Shitan Junqing" (试探军情)
17 "The Final, Let’s Go to the Sword!"
"Juesai, Chu Jian Ba!" (决赛,出剑吧!)
18 "No Chance to Win the Championship"
"Wuyuan Duoguan" (无缘夺冠)
19 "A Different Kind of Jousting"
"Bu Yiyang de Juedou" (不一样的角斗)
20 "A Bitter Battle With an Argali"
"Kuzhan Pan Yang" (苦战盘羊)
21 "She Is an Argali"
"Ta Shi Pan Yang" (她是盘羊)
22 "Midnight Bugle"
"Wuye Hao Ming" (午夜号鸣)
23 "Duel in the Corner"
"Jue Zhandou Jiao Chang" (决战斗角场)
24 "Good Intentions Do Bad Things"
"Haoxin Ban Huaishi" (好心办坏事)
25 "Losing Faith"
"Shiqu Xinxin" (失去信心)
26 "Out of the Wolf’s Mouth"
"Lang Kou Tuoxian" (狼口脱险)
27 "A Final Game Without an Audience"
"Yi Chang Meiyou Guanzhong de Juesai" (一场没有观众的决赛)
28 "The Jealous Antelope Princess"
"Jidu de Lingyang Gongzhu" (嫉妒的羚羊公主)
29 "Washing Hands in a Pot"
"Wu Pen Xishou" (乌盆洗手)
30 "Saving Wolnie"
"Yong Jiu Hong Tai Lang" (勇救红太狼)
31 "Prince of Gymnastics"
"Ticao Wangzi" (体操王子)
32 "Where Are You, Brother?"
"Gege Ni Zai Na" (哥哥你在哪)
33 "Hyperactive Carrot"
"Kangfen Huluobo" (亢奋胡萝卜)
34 "Winner Is King"
"Sheng Zhe Wei Wang" (胜者为王)
35 "Golden Racket"
"Jin Qiupai" (金球拍)
36 "True Champion"
"Zhen Guanjun" (真冠军)
37 "Weslie Wins the Championship With Injury"
"Xiyangyang Dai Shang Duoguan" (喜羊羊带伤夺冠)
38 "Wolffy Referee"
"Huitailang Caipan" (灰太狼裁判)
39 "Argali’s Request"
"Pan Yang de Qingqiu" (盘羊的请求)
40 "Jonie’s Choice"
"Nuan Yang Yang de Jueze" (暖羊羊的抉择)
41 "Patriarch’s Day"
"Zuzhang de Yitian" (族长的一天)
42 "Patriarch’s Theft Case"
"Zuzhang Shiqie An" (族长失窃案)
43 "The Troubled Patriarch"
"Mafan de Zuzhang" (麻烦的族长)
44 "Pumpkin Pie Gold Medal"
"Nangua Bing Jinpai" (南瓜饼金牌)
45 "The Real Patriarch"
"Zhen Jia Zuzhang" (真假族长)
46 "I Am the Patriarch"
"Wo Cai Shi Zuzhang" (我才是族长)
47 "The Jungle Chase"
"Conglin Zhuibu" (丛林追捕)
48 "The Gold Medal for the Honest"
"Gei Chengshi Zhe de Jinpai" (给诚实者的金牌)
49 "The Wolves Strike"
"Zhong Lang Chuji" (众狼出击)
50 "Burning Fire"
"Liehuo Fen Yuan" (烈火焚原)
51 "Escape From the Vajra"
"Tao Chu Jingang Zhao" (逃出金刚罩)
52 "Trapped in the Rift Valley"
"Shen Xian Lie Gu" (身陷裂谷)
53 "Flooding the Grand Canyon"
"Shui Man Daxia Gu" (水漫大峡谷)
54 "Marching to the World Wide Grassland"
"Xiang Shi Wai Caoyuan Jinjun" (向世外草原进军)
55 "Iron Man Triathlon"
"Tieren San Xiang Sai" (铁人三项赛)
56 "Goodbye Mechanical Sheep"
"Zaijian Jixie Yang" (再见机械羊)
57 "Furious Attack on Wolf Fortress"
"Nu Gong Lang Bao" (怒攻狼堡)
58 "The Great Comeback"
"Juedi Da Fanji" (绝地大反击)
59 "The Last Gold Medal"
"Zuihou Yikuai Jinpai" (最后一块金牌)
60 "Coronation of the Patriarch"
"Zuzhang de Jiamian" (族长的加冕)
Donghua

References

Advertisement