Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Mengjian Guodong (梦见果冻; Dreaming of Jelly)is a song sung by Li Wei.

Lyrics

吹吹风 不想动
肚子忽然好像有一点空空
吃饱就想睡一会
睡醒再用功
喜羊羊 冲冲冲
在我身边好像小蜜蜂嗡嗡
弄得大伙都紧张
还说我懒得动
你放松 我放松
世界自然会有彩虹
要放松 就放松
事情自然自然会通
不要笑我是懒羊羊
梦见了一堆大果冻
吹吹风 不想动
肚子忽然好像有一点空空
吃饱就想睡一会
睡醒再用功
喜羊羊 冲冲冲
在我身边好像小蜜蜂嗡嗡
弄得大伙都紧张
还说我懒得动
你放松 我放松
世界自然会有彩虹
要放松 就放松
事情自然自然会通
你放松 我放松
世界自然会有彩虹
要放松 就放松
事情自然自然会通
你放松 我放松
世界自然会有彩虹
要放松 就放松
事情自然自然会通
因为我刚好在做梦
梦见了一堆大果冻

Chuī chuī fēng bù xiǎng dòng
dù zǐ hū rán hǎo xiàng yǒu yī diǎn kōng kōng
chī bǎo jiù xiǎng shuì yī huì
shuì xǐng zài yòng gōng
xǐ yáng yáng chōng chōng chōng
zài wǒ shēn biān hǎo xiàng xiǎo mì fēng wēng wēng
nòng dé dà huǒ dū jǐn zhāng
huán shuō wǒ lǎn dé dòng
nǐ fàng sōng wǒ fàng sōng
shì jiè zì rán huì yǒu cǎi hóng
yào fàng sōng jiù fàng sōng
shì qíng zì rán zì rán huì tōng
bù yào xiào wǒ shì lǎn yáng yáng
mèng jiàn liǎo yī duī dà guǒ dòng
chuī chuī fēng bù xiǎng dòng
dù zǐ hū rán hǎo xiàng yǒu yī diǎn kōng kōng
chī bǎo jiù xiǎng shuì yī huì
shuì xǐng zài yòng gōng
xǐ yáng yáng chōng chōng chōng
zài wǒ shēn biān hǎo xiàng xiǎo mì fēng wēng wēng
nòng dé dà huǒ dū jǐn zhāng
huán shuō wǒ lǎn dé dòng
nǐ fàng sōng wǒ fàng sōng
shì jiè zì rán huì yǒu cǎi hóng
yào fàng sōng jiù fàng sōng
shì qíng zì rán zì rán huì tōng
nǐ fàng sōng wǒ fàng sōng
shì jiè zì rán huì yǒu cǎi hóng
yào fàng sōng jiù fàng sōng
shì qíng zì rán zì rán huì tōng
nǐ fàng sōng wǒ fàng sōng
shì jiè zì rán huì yǒu cǎi hóng
yào fàng sōng jiù fàng sōng
shì qíng zì rán zì rán huì tōng
yīn wéi wǒ gāng hǎo zài zuò mèng
mèng jiàn liǎo yī duī dà guǒ dòng

Blow the wind, I don't want to move
My stomach suddenly seems to be empty
I want to sleep for a while when I'm full
I'll work hard after I wake up
Weslie, rush, rush, rush
Beside me like a little bee buzzing
Made everyone nervous
Also said I'm too lazy to move
You relax, I relax
There will be rainbows in the world
Want to relax, just relax
Things will go through naturally
Don't laugh at me as Paddi
Dreaming of a bunch of big jelly
Blow the wind, I don't want to move
My stomach suddenly seems to be empty
I want to sleep for a while when I'm full
I'll work hard after I wake up
Weslie, rush, rush, rush
Beside me like a little bee buzzing
Made everyone nervous
Also said I'm too lazy to move
You relax, I relax
There will be rainbows in the world
Want to relax, just relax
Things will go through naturally
You relax, I relax
There will be rainbows in the world
Want to relax, just relax
Things will go through naturally
You relax, I relax
There will be rainbows in the world
Want to relax, just relax
Things will go through naturally
Don't laugh at me as Paddi
Dreaming of a bunch of big jelly

Navigation

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao Weilaim
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.

References


Other languages: Chinese
Advertisement