Pleasant Goat Wiki
Advertisement


Mama Le Fengkuang (妈妈乐疯狂; Love You Babe) is the opening and ending of Love You Babe.

Lyrics

好吃的东西 棒棒棒
好听的歌声 唱唱唱
好美的风光 看看看
好妈妈也乐疯狂

软软的米饭 热热的汤
蔬菜的健康 水果的香
美好的食物 是太阳
照耀着成长

快乐的饮食好习惯 一起来培养
各种的美食也喜欢 一起来分享

我们 Wala wala wala 吃吃大餐
最美好的时光
我们嘻哈嘻哈嘻哈笑笑地闯
开心的方向
我们 Wala wala wala 煮煮大餐
味道是最棒
我们嘻哈嘻哈嘻哈最喜欢
妈妈乐疯狂

好吃的东西 棒棒棒
好听的歌声 唱唱唱
好美的风光 看看看
好妈妈也乐疯狂

软软的米饭 热热的汤
蔬菜的健康 水果的香
美好的食物 是太阳
照耀着成长

快乐的饮食好习惯 一起来培养
各种的美食也喜欢 一起来分享

我们 Wala wala wala 吃吃大餐
最美好的时光
我们嘻哈嘻哈嘻哈笑笑地闯
开心的方向
我们 Wala wala wala 煮煮大餐
味道是最棒
我们嘻哈嘻哈嘻哈最喜欢
妈妈乐疯狂

妈妈乐疯狂
妈妈乐疯狂
妈妈乐疯狂

Hào chī de dōngxī bàng bàng bàng
hǎotīng de gēshēng chàng chàng chàng
hǎoměi de fēngguāng kàn kàn kàn
hǎo māmā yě lè fēngkuáng

ruǎn ruǎn de mǐfàn rè rè de tāng
shūcài de jiànkāng shuǐguǒ de xiāng
měihǎo de shíwù shì tàiyáng
zhàoyàozhe chéngzhǎng

kuàilè de yǐnshí hǎo xíguàn yī qǐlái péiyǎng
gè zhǒng dì měishí yě xǐhuān yī qǐlái fēnxiǎng

wǒmen Wala wala wala chī chī dà cān
zuì měihǎo de shíguāng
wǒmen xīhā xīhā xīhā xiào xiào de chuǎng
kāixīn de fāngxiàng
wǒmen Wala wala wala zhǔ zhǔ dà cān
wèidào shì zuì bàng
wǒmen xīhā xīhā xīhā zuì xǐhuān
māmā lè fēngkuáng

hào chī de dōngxī bàng bàng bàng
hǎotīng de gēshēng chàng chàng chàng
hǎoměi de fēngguāng kàn kàn kàn
hǎo māmā yě lè fēngkuáng

ruǎn ruǎn de mǐfàn rè rè de tāng
shūcài de jiànkāng shuǐguǒ de xiāng
měihǎo de shíwù shì tàiyáng
zhàoyàozhe chéngzhǎng

kuàilè de yǐnshí hǎo xíguàn yī qǐlái péiyǎng
gè zhǒng dì měishí yě xǐhuān yī qǐlái fēnxiǎng

wǒmen Wala wala wala chī chī dà cān
zuì měihǎo de shíguāng
wǒmen xīhā xīhā xīhā xiào xiào de chuǎng
kāixīn de fāngxiàng
wǒmen Wala wala wala zhǔ zhǔ dà cān
wèidào shì zuì bàng
wǒmen xīhā xīhā xīhā zuì xǐhuān
māmā lè fēngkuáng

māmā lè fēngkuáng
māmā lè fēngkuáng
māmā lè fēngkuáng

Delicious food, great, great, great
Nice song, sing, sing, sing
Beautiful scenery, look, look, look
Good mothers are crazy too

Soft rice, hot soup
The health of vegetables, the fragrance of fruits
Fine food is the Sun
Shining at growing

Happy eating habits, let's cultivate
Also like various gourmet food, let's share together

We Wala wala wala have a big meal
Wonderful time
We laughed and laughed
Happiness's direction
We Wala wala wala cook a big meal
Taste is the best
Love You Babe

Delicious food, great, great, great
Nice song, sing, sing, sing
Beautiful scenery, look, look, look
Good mothers are crazy too

Soft rice, hot soup
The health of vegetables, the fragrance of fruits
Fine food is the Sun
Shining at growing

Happy eating habits, let's cultivate
Also like various gourmet food, let's share together

We Wala wala wala have a big meal
Wonderful time
We laughed and laughed
Happiness's direction
We Wala wala wala cook a big meal
Taste is the best
Love You Babe

Love You Babe
Love You Babe
Love You Babe

Facts

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao Weilaim
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.
Advertisement