Pleasant Goat Wiki
Advertisement


Pleasant Goat and Big Big Wolf — Joys of Seasons (Chinese: 喜羊羊与灰太狼之羊羊快乐的一年) is the third season of Pleasant Goat and Big Big Wolf series. The opening theme is "Don't Think I'm Only a Goat" by Camellia Yang and the ending theme is "Let's Be Happy Together" by Bibi Zhou. This season was also broadcast on Disney channels worldwide in many languages (including English) and dialects.

Plot

The Chinese logo

The goats have been enjoying their peaceful and happy life on the Green Green Grassland. The wolf couple, Wolffy and Wolnie, is always looking for every possible and impossible ways in order to catch a prey or two. But yet they are always failed by Weslie. The story is about the endless intelligent fighting between the wolves and the goats.

Staff

 • Art design: Huang Xiaoxue
 • Animation technical guidance: Huang Zhilong
 • Animation Director: Huang Xiaoxue
 • Animation design: Yang Shaoyu, Jin Jin, Huang Wei, Deng Wei, Yao Fang, Liang Weiji
 • Producer: Cai Ruiqiong
 • Production Coordinator: Tan Fei Zheng Minshan
 • Issued by: Li Lisi Wu Jiale Qiu Haiyan
 • Three-dimensional production: Xie Huixian
 • Opening animation design: Huang Zhilong, Liu Wei, Ouyang Minyi
 • Ending animation design: Huang Haitao, Wang Sidan, Zhu Zinan
 • Post editing: Huang Shihong, Li Huilin, Ruan Suzhu, Chen Jianmin, Liang Huanyu
 • Sound production: consistent digital
 • Editor: Jiang Dan
 • Screenwriter: Li Binglin
 • Director: Huang Xiaoxue
 • Producer: Liu Manyi
 • Production and distribution: Creative Power Entertaining Co., Ltd.
 • Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

Disney dub

 • Special Graphics Editing: Wenna Poon and other graphics team members

Cast

Disney dub

 • Michael C. Pizzuto for Slowy

Episodes

No. Title
1 "Happy Time"
"Kuaile Shiguang" (快乐时光)
2 "The Dream of the Prophet"
"Xianzhi de Meng" (先知的梦)
3 "Strange Flower from Mars"
"Huoxing Qi Hua" (火星奇花)
4 "The True or Fake Bomb"
"Zhen Jia Zhadan" (真假炸弹)
5 "The Luxurious Water Fountain"
"Haohua Penshuichi" (豪华喷水池)
6 "The Three Boys Who Saved the Fire"
"Sange Jiuhuo de Shaonian" (三个救火的少年)
7 "Trouble by Mouth"
"Huo Cong Kou Ru" (祸从口入)
8 "Bittersweet Memory"
"Yi Ku Si Tian" (忆苦思甜)
9 "The Fountain of Youth"
"Bulao Quan" (不老泉)
10 "The Best Partner in Town"
"Zuijia Paidang" (最佳拍档)
11 "Paddi's Self-Rescue"
"Lan Yangyang Zijiu Xingdong" (懒羊羊自救行动)
12 "Sleepwalk Time"
"Mengyou Ji" (梦游记)
13 "Shooting Hero"
"She Ri Yingxiong" (射日英雄)
14 "Immortal Grass"
"Shenxian Cao" (神仙草)
15 "Toy Story"
"Wanju Zongdongyuan" (玩具总动员)
16 "Enter the Little Inventor"
"Xiaoxiao Famingjia" (小小发明家)
17 "Gentleman vs. Loafer"
"Shenshi yu Liumang" (绅士与流氓)
18 "No One is Allowed to Move"
"Sheiye Buxu Dong" (谁也不许动)
19 "Welcome to the Trash Collector"
"Feipin Shoucangjia" (废品收藏家)
20 "The Grassy Fields in Comic Books"
"Manhua Qingqing Caoyuan" (漫画青青草原)
21 "The Tengu Eclipse"
"Tian Lang Shi Yue" (天狼食月)
22 "Travel Bodyguard"
"Lüxing Baobiao" (旅行保镖)
23 "The Gentle Cuffs"
"Wenrou Xiutao" (温柔袖套)
24 "Pig-like Teammate"
"Zhuyiyang de Duiyou" (猪一样的队友)
25 "Bee Thief"
"Mifeng Dadao" (蜜蜂大盗)
26 "Good Deeds Goes Unpunished"
"Enjiangchoubao" (恩将仇报)
27 "The Call of Wolffy"
"Hui Tailang de Huhuan" (灰太狼的呼唤)
28 "Amazing Camera"
"Shenqi Zhaoxiangji" (神奇照相机)
29 "I Am Strong Goat"
"Wo Jiao Zhuang Yangyang" (我叫壮羊羊)
30 "Girls' Fight"
"Nüsheng Zhanzheng" (女生战争)
31 "Forgetful Grass, Remember Me"
"Wangyoucao yu Wuwangwo" (忘忧草与勿忘我)
32 "Strange Drawings on the Field"
"Caoyuan Guaiquan" (草原怪圈)
33 "It's the Hollow Earth"
"Kongxin Diqiu" (空心地球)
34 "Goats are Fixing the Sky"
"Xiaoyang Bu Tian" (小羊补天)
35 "Weslie's Secret Treasure"
"Xi Yangyang de Baobei" (喜羊羊的宝贝)
36 "A Most Honest Lie"
"Zhenshi de Huangyan" (真实的谎言)
37 "The Lucky Can (Part 1)"
"Xingyun Guantou (Yi)" (幸运罐头(一))
38 "The Lucky Can (Part 2)"
"Xingyun Guantou (Er)" (幸运罐头(二))
39 "The Lucky Can (Part 3)"
"Xingyun Guantou (San)" (幸运罐头(三))
40 "The Happy Can (Part 4)"
"Xingyun Guantou (Si)" (幸运罐头(四))
41 "The Special Pranks Powder"
"Ezuoju Fenmo" (恶作剧粉末)
42 "Crossing the Four Seas"
"Zongheng Sihai" (纵横四海)
43 "Happy Pantry"
"Kaixin Liangqiang" (开心粮仓)
44 "The Ice Skating Prince"
"Liubing Wangzi" (溜冰王子)
45 "Sending Snow from a Far Distance"
"Qianli Song Xuehua" (千里送雪花)
46 "The Wolf that Hibernates"
"Dongmian de Lang" (冬眠的狼)
47 "Cold Prevention Coat"
"Fanghan Waiyi" (防寒外衣)
48 "Similar Snowflake"
"Xiangtong de Xuehua" (相同的雪花)
49 "Special Sewing"
"Teji Caifeng" (特级裁缝)
50 "Winter's Single Flame"
"Dongtianli de Yiba Huo" (冬天里的一把火)
51 "Drawing on the Snow Ground"
"Zai Xuedili Huahuaba" (在雪地里画画吧)
52 "Porridge with Nuts and Dry Fruits — Delicious"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Yi)—Laba Zhou" (喜气洋洋过大年(一)——腊八粥)
53 "Pleasant Goat New Year's Series (Two) — Blessing of the Kitchen God"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Er)—Zaojun Cifu" (喜气洋洋过大年(二)——灶君赐福)
54 "Pleasant Goat Joys of Seasons — The Sound of the Firecracker"
"Xiqiyangyang Guo Danian (San)—Baozhu Shengsheng" (喜气洋洋过大年(三)——爆竹声声)
55 "Pleasant Goat Joys of Seasons — Luck to Open the Door"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Si)—Kaimendaji" (喜气洋洋过大年(四)——开门大吉)
56 "Pleasant Goat Joys of Seasons — Happy New Year Greetings"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Wu)—Gongxifacai" (喜气洋洋过大年(五)——恭喜发财)
57 "Pleasant Goat Joys of Seasons — Higher Up with Each Step"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Liu)—Bubugaosheng" (喜气洋洋过大年(六)——步步高升)
58 "Pleasant Goat Joys of Seasons — Fight of the Lion King"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Qi)—Shiwang Zhengba" (喜气洋洋过大年(七)——狮王争霸)
59 "Pleasant Goat Joys of Seasons — Lantern Festival"
"Xiqiyangyang Guo Danian (Ba)—Nao Yuanxiao" (喜气洋洋过大年(八)——闹元宵)
60 "Unnatural Disaster"
"Tianzai Langhuo" (天灾狼祸)
61 "The Sleeping Forest"
"Chenshui Senlin" (沉睡森林)
62 "Scary Story of the Old Well"
"Gu Jing Qitan" (古井奇谈)
63 "The Stamp Collecting Story"
"Jiyou Gushi" (集邮故事)
64 "Paddi's Perfume"
"Landuo Xiangshui" (懒惰香水)
65 "Enter Slowy's Ark"
"Man Yangyang Fangzhou" (慢羊羊方舟)
66 "The Hot Cheerleaders"
"Rexue Laladui" (热血啦啦队)
67 "Crayon and Eraser"
"Labi yu Xiangpica" (蜡笔与橡皮擦)
68 "Good Friends"
"Zhixin Pengyou" (知心朋友)
69 "Absolute Perfect Timing"
"Shijian Gangganghao" (时间刚刚好)
70 "The Mountain Ghost is Here"
"Shanyao Laile" (山妖来了)
71 "A New Sleeping Record"
"Shuichu Xin Jilu" (睡出新记录)
72 "Peach Garden Fairyland"
"Tao Yuan Xianjing" (桃源仙境)
73 "Metal Teeth Wolffy"
"Tiechi-tongya Hui Tailang" (铁齿铜牙灰太狼)
74 "Perfect Wolffy"
"Wanmei Langsheng" (完美狼生)
75 "All of Us Are Tibbie"
"Women Dou Shi Mei Yangyang" (我们都是美羊羊)
76 "Be Careful, Be Extra Careful"
"Xiaoxindian, Zai Xiaoxindian" (小心点,再小心点)
77 "The Leisurely Gear"
"Youxian Chilun" (悠闲齿轮)
78 "A Moving Picture"
"Hui Dong de Hua" (会动的画)
79 "Happy Family"
"Huanle Jiating" (欢乐家庭)
80 "Tear Flower"
"Yanlei Hua" (眼泪花)
81 "Escape Plan"
"Bi Kao Da Zuozhan" (弊考大作战)
82 "The Trouble with Being Honest"
"Chengshi de Fannao" (诚实的烦恼)
83 "Remote Control"
"Dai Zuo Yaogan" (代做摇杆)
84 "The Father's Day Present"
"Fuqinjie de Liwu" (父亲节的礼物)
85 "It's Hard to Be a Good Father"
"Hao Baba Bu Yi Zuo" (好爸爸不易做)
86 "I Am So Unlucky Today"
"Jintian Wo Daomei" (今天我倒霉)
87 "Wolf Battle"
"Langwang Zhengba" (狼王争霸)
88 "Wolf King Battle Again"
"Langwang Zai Zhengba" (狼王再争霸)
89 "Slowy's Water Bottle"
"Man Yangyang de Shuihu" (慢羊羊的水壶)
90 "Candy House Fantasy"
"Mengxiang Tangguo Wu" (梦想糖果屋)
91 "Not Easy to Be a Celebrity"
"Mingxing Bu Yi Zao" (明星不易造)
92 "Courageous Boy Badge"
"Nanzihan Xunzhang" (男子汉勋章)
93 "Happy Birthday"
"Shengri Kuaile" (生日快乐)
94 "Testing The Nerve"
"Shi Da Dan" (试大胆)
95 "Who Am I?"
"Wo Shi Shei" (我是谁)
96 "It's Not Easy Being Sick"
"Xiangyao Shengbing Bu Rongyi" (想要生病不容易)
97 "Goats Have Goat Heart"
"Yang You Yangxing" (羊有羊性)
98 "True Hero"
"Zhende Yingxiong" (真的英雄)
99 "Faking Sickness"
"Zhuang Bing Fengbo" (装病风波)
100 "The Best Pet"
"Zuijia Chongwu" (最佳宠物)

Navigation

Donghua

Trivia

References


Other languages: Chinese
Advertisement