Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Pleasant Goat and Big Big Wolf — Dear Little Wish (Chinese: 喜羊羊与灰太狼之羊羊小心愿) is the eleventh season of Pleasant Goat and Big Big Wolf series. Both the opening and the ending themes are "Dear Little Wish" by Purple Lee. This season was also dubbed into English by Miao Mi.

Plot

The Chinese logo.

The story is designed to encourage people to help each other. Using the "wish bomb", the goats has shot down Grandpa Meteor who is about to retire. As soon as the residents on Green grassland hear the news, they all rush out of their rooms to meet Grandpa Meteor, hoping that he would help them fulfill their wishes. Grandpa Meteor wrote down everybody's wishes on papers and put the papers into bottles to hung them up on the Wishing Tree. The bottles light up like neon lights and when the wishes are fulfilled, they light out. However Grandpa Meteor was too old to finish this tough task on his own, the goats then start to help each other achieving its wishes. [1]

Staff

 • Animation Director: Creative Power Entertaining Director Group
 • Art Director: Chen Yuanyuan
 • Title design: Wang Yongjian, Yi Juanjuan, Li Ruiyun, He Jiawei
 • Ending design: Wang Yongjian, He Jiawei, Li Ruiyun, Yi Juanjuan
 • Animation director: Chen Jianwei, Guo Rusen, Pu Zhikang, Zou Peijun, Hu Xiaoyi, Zhong Peng, Liang Jiazhen, Cai Yuying, Liang Jiaqi, Ouyang Minyi
 • Producers: Cai Ruiqiong, Tan Fei, Yan Liting
 • Production Coordinator: Li Xiaoxia
 • Release: Li Lisi, Qiu Haiyan, Ding Dan, He Pu, Lu Xiaoting
 • Post editing: Huang Shihong, Sun Caixia, Pan Shuzhen, Xian Jieping, Wan Zhaolong, Huang Feng, Xian Jingwen
 • Sound production: 广州市越秀区睿智动画设计工作室
 • Editor: Jiang Dan
 • Screenwriters: Wu Yingying, Jiang Zehong, Liu Xiang, Yin Minhui, Jiang Dan
 • Director: Creative Power Entertaining Director Group
 • Producer: Lin Yuting
 • Production and distribution: Creative Power Entertaining Co., Ltd.
 • Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

Cast

Episodes

No. Title Original air date
01 "The Meteor Has Come to Town"
"Liuxing Jiadao" (流星驾到)
July 30, 2014
02 "The Village Chief Has a Wish Too"
"Cunzhang Ye You Yuanwang" (村长也有愿望)
July 30, 2014
03 "I'm a Patient Goat"
"Wo Shi Yizhi You Naixin de Yang" (我是一只有耐心的羊)
July 30, 2014
04 "A Photograph With The Beautiful Fireworks"
"He Meili Yanhuo Heying" (和美丽焰火合影)
July 30, 2014
05 "Who Is The Fairest Goat of All?"
"Shei Shi Zui Meili de Yang" (谁是最美丽的羊)
July 30, 2014
06 "Superstar"
"Da Mingxing" (大明星)
July 31, 2014
07 "A Wonderful Day"
"Meihao de Yitian" (美好的一天)
July 31, 2014
08 "The Heroic Little Plane"
"Yingxiong Xiao Feiji" (英雄小飞机)
July 31, 2014
09 "Let Lord Bao Enjoy a Good Sleep"
"Rang Baobao Daren Shuige Haojiao" (让包包大人睡个好觉)
July 31, 2014
10 "The Battle of The Wolf's Refurbished Fortress"
"Lang Bao Fanxiu Da Zuozhan" (狼堡翻修大作战)
July 31, 2014
11 "The Eggs Against The Rock"
"Jidan Peng Shitou" (鸡蛋碰石头)
August 1, 2014
12 "I Want To Be The Younger Brother For a Day"
"Wo Yao Dang Yitian Didi" (我要当一天弟弟)
August 1, 2014
13 "Making a Comeback"
"Chong Zhen Xiong Feng" (重振雄风)
August 2, 2014
14 "The Legendary Archer, Little Grey Wolf"
"Shenjianshou Xiao Huihui" (神箭手小灰灰)
August 2, 2014
15 "I Love Banana Boat"
"Wo Ai Xiangjiao Chuan" (我爱香蕉船)
August 3, 2014
16 "Fragrant Wolf Wants To Learn To Swim"
"Xiang Xue Youyong de Xiang Tailang" (想学游泳的香太狼)
August 3, 2014
17 "Travel Across The Rainbow"
"Kuoyue Caihong" (跨越彩虹)
August 3, 2014
18 "A Tiger Is a Cat Too"
"Laohu Ye Shi Mao" (老虎也是猫)
August 3, 2014
19 "A Wolf In Disguise"
"Pizhe Yangpi de Lang" (披着羊皮的狼)
August 3, 2014
20 "Grandpa Meteor Is Going Home"
"Liuxing Yeye Huijia" (流星爷爷回家)
August 3, 2014
21 "Little Meteor Is Missing Grandpa"
"Xiao Liuxing de Sinian" (小流星的思念)
August 4, 2014
22 "A Day Trip To The City of Wishes"
"Yuanwangzhicheng Yiri-you" (愿望之城一日游)
August 4, 2014
23 "A Sea Of Flower In The Desert"
"Shamo Huahai" (沙漠花海)
August 4, 2014
24 "Pen Pal From Afar"
"Yuanfang de Biyou" (远方的笔友)
August 4, 2014
25 "Riding a Whale"
"Qi Jing Ji" (骑鲸记)
August 4, 2014
26 "Meteor Rain"
"Liuxing Yu" (流星雨)
August 5, 2014
27 "King Of The Prairie"
"Caoyuan zhi Wang" (草原之王)
August 5, 2014
28 "The Principal's Desk"
"Xiaozhang de Bangongzhuo" (校长的办公桌)
August 5, 2014
29 "Mother Hen's Kindergarten"
"Ji Mama de You'eryuam" (鸡妈妈的幼儿园)
August 5, 2014
30 "Little Docile Goat"
"Mingfuqishi de Xiao Guaiguai" (名副其实的小乖乖)
August 5, 2014
31 "Flowers That Blossom In The Sky"
"Shengkai Zai Tiankong de Huaduo" (盛开在天空的花朵)
August 6, 2014
32 "The Soccer King of The Universe"
"Yuzhou Qiuwang" (宇宙球王)
August 6, 2014
33 "The Eternal Day"
"Yongheng de Baitian" (永恒的白天)
August 6, 2014
34 "Retrieve The Gift Of Memory"
"Chongshi Jiyizhong de Liwu" (重拾记忆中的礼物)
August 6, 2014
35 "The Battle of The King of Wolves"
"Langwang Zhengduo Zhan" (狼王争夺战)
August 6, 2014
36 "My Life Playing Second Fiddle"
"Wo de Peijue Shengya" (我的配角生涯)
August 7, 2014
37 "Skiing"
"Huaxue" (滑雪)
August 7, 2014
38 "The Moon Cradle"
"Yueliang Yaolan" (月亮摇篮)
August 7, 2014
39 "The Firefly Garland"
"Yinghuochong Huahuan" (萤火虫花环)
August 7, 2014
40 "The Amazing Crystal Staff"
"Shenqi de Shuijing Fazhang" (神奇的水晶法杖)
August 7, 2014
41 "The Eternally Beautiful Pretty Goat"
"Yongyuan Meili de Mei Yangyang" (永远美丽的美羊羊)
August 8, 2014
42 "My Jumbo Carrot"
"Wo de Juxing Huluobo" (我的巨型胡萝卜)
August 8, 2014
43 "I Want To Be a Vegetarian"
"Wo Yao Chi Su" (我要吃素)
August 9, 2014
44 "Joining My Idol On Stage"
"Yu Ouxiang Tongtai Yanchu" (与偶像同台演出)
August 9, 2014
45 "The Restaurant In The Sky"
"Kongzhong Canting" (空中餐厅)
August 10, 2014
46 "Returning To The Tropical Forest"
"Chong Hui Redaiconglin" (重回热带丛林)
August 10, 2014
47 "A Secret"
"Mimi" (秘密)
August 10, 2014
48 "Breakfast At The Goat's Village"
"Yang Cun de Zaocan" (羊村的早餐)
August 10, 2014
49 "The Three Cloud Pieces"
"Yunduo Sanjiantao" (云朵三件套)
August 10, 2014
50 "The Lighting Artist"
"Guangyuan Yishujia" (光源艺术家)
August 10, 2014
51 "I Don't Sing"
"Wo Bu Changge" (我不唱歌)
August 11, 2014
52 "Finding Starry's Mother"
"Xunzhao Xingma" (寻找星妈)
August 11, 2014
53 "Tooth-Filling"
"Buya" (补牙)
August 11, 2014
54 "Exciting Diary"
"Jingcai Riji" (精彩日记)
August 11, 2014
55 "I Want to Go Home"
"Wo Yao Huijia" (我要回家)
August 11, 2014
56 "Endless Wisdom"
"Wujin de Zhihui" (无尽的智慧)
August 12, 2014
57 "The Song Of The Wind"
"Feng de Gechang" (风的歌唱)
August 12, 2014
58 "Smart Starry Upgrade"
"Zhineng Xingzai Da Bianshen" (智能星仔大变身)
August 12, 2014
59 "The Wolf And The Goat (Part 1)"
"Lang he Yang (Shang)" (狼和羊(上))
August 12, 2014
60 "The Wolf And The Goat (Part 2)"
"Lang he Yang (Xia)" (狼和羊(下))
August 12, 2014

Navigation

Donghua

References

Other languages: Chinese
Advertisement